Konferencja inaugurująca projekt

Szanowni Państwo,

29 października 2014 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Diament we Wrocławiu odbyła się Konferencja Inaugurująca projekt finansowany ze środków funduszy EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „JESTEŚMY DLA WAS-Kompleksowa opieka w domu chorego.” Projekt realizowany jest przez Ekumeniczną Stację Opieki. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, w tym przedstawiciele instytucji zajmujących się opieką nad osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi.

Gospodarzem konferencji był kierownik Ekumenicznej Stacji Opieki ksiądz Robert Sitarek, który powitał gości i otworzył konferencję.

Programy wsparcia rodzin i opiekunów w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w środowisku domowym realizowane we Wrocławiu od 2009 roku przedstawiła dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Joanna Nyczak.

Kierownik ds. pielęgniarstwa Ekumenicznej Stacji Opieki Pani Małgorzata Ostrowska zapoznała zebranych z projektem unijnym finansowanym ze środków funduszy norweskich i EOG pt. „JESTEŚMY DLA WAS-Kompleksowa opieka w domu chorego”. Przedstawione zostały działania realizowane w projekcie, ich realizacja i wskaźniki.

Z wynikami badań dotyczącymi realizacji i oczekiwań w opiece długoterminowej domowej zapoznała zebranych dr n. med. Mariola Seń - kierownik Zakładu Promocji Zdrowia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Natomiast dr Paweł Wróblewski, konsultant medyczny projektu przedstawił założenia polityki senioralnej na Dolnym Śląsku.

Konsultant merytoryczny projektu, Pani Monika Przeniosło przedstawiła możliwości finansowania działań dla seniorów i chorych w ramach funduszy norweskich i EOG w latach 2014-2020 oraz przeprowadziła konsultacje dotyczące zainteresowania zgromadzonych przedstawionymi propozycjami.

W trakcie konferencji można było wygrać atrakcyjne gadżety, odpowiadając na pytania dotyczące państw współfinansujących projekt.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania konferencją, zarówno ze strony osób zajmujących się organizowaniem opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, jak i bezpośrednio sprawującymi tą opiekę. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele: Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych Rady Miasta Wrocławia, Urzędu Miejskiego miasta Wrocławia, Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Usług Socjalnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele placówek medycznych.Małgosia Ostrowska - REALIZACJA PROJEKTU
Joanna Nyczak - DZIAŁANIA WROCŁAWIA W ZAKRESIE OPIEKI
Mariola Seń - OPIEKA DŁUGOTERM., OCZEKIWANIA I REALIZACJA
Monika Przeniosło - BEST PRACTICE
Paweł Wróblewski - POLITYKA SENIORA na DŚl.


Galeria


kierownik projektu:

mgr Małgorzata Ostrowska
e-mail: ekumeniczna@op.pl

Biuro projektu:

Ekumeniczna Stacja Opieki
adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

więcej..
więcej..
więcej..