rozstrzygnięcia


(29-01-2016) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach przetargu dotyczącego ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWEGO.

WYNIKI PRZETARGU
NOTATKA

Dziękujemy za złożenie ofert.


(29-01-2016) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach przetargu dotyczącego ZAKUPU ŁÓŻEK I MATERACY.

WYNIKI PRZETARGU
NOTATKA

Dziękujemy za złożenie ofert.


(30-04-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach przetargu 4/2015 ZADANIE NR 2.

WYNIKI PRZETARGU

Dziękujemy za złożenie ofert.


(22-04-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach przetargu z dnia 09.04.2015.

WYNIKI PRZETARGU

Dziękujemy za złożenie ofert.


(17-04-2015) ZAWIADOMIENIE

Informacja dla wykonawców uczestniczących w przetargu 4/2015 - ZADANIE NR 2.

INFORMACJA


(15-04-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach przetargu 4/2015.

WYNIKI PRZETARGU

Dziękujemy za złożenie ofert.


(09-04-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces rozpatrywania ofert dot. zakupu i dostawy preparatów dezynfekcyjnych oraz sprzętu dla personelu.

W ramach zapytania nie wpłynęła wystarczająca ilość ofert, w związku z powyższym zgodnie z wytycznymi MIiR zapytanie jest unieważnione i zostanie powtórzone.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU


(26-03-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces rozpatrywania ofert o udzielenie zamówienia dotyczącego usługi przygotowania i realizacji ogłoszeń w prasie regionalnej (kampania prasowa)
Została wybrana oferta Firmy AGORA SA Warszawa O/Wrocław, która zaproponowała cenę 12.792 zł

WYNIKI PRZETARGU

Dziękujemy za złożenie ofert.


(23-03-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces rozpatrywania ofert o udzielenie zamówienia dotyczącego usługi przygotowania i realizacji ogłoszeń w radio (kampania radiowa)
Została wybrana oferta Firmy EUROZET SP. Z O.O. , która zaproponowała cenę 5 264,40 zł

WYNIKI PRZETARGU

Dziękujemy za złożenie ofert.


(06-03-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

w związku z postępowaniem przetargowym 2/2015 w załączeniu informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla Zadania 2.

WYNIKI PRZETARGU

Dziękujemy za złożenie ofert.


(25-02-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie z 16-02-2015 dotyczące:
OBSŁUGI PLATFORMY INTERNETOWEJ PROJEKTU.
Została wybrana oferta pana Jakuba Rybarczyka z Wrocławia, który zaproponował kwotę 1960,00 zł.

Dziękujemy za złożenie ofert.


(23-02-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla zadań 1 i 3 w ramach przetargu 2/2015.

WYNIKI PRZETARGU

Dziękujemy za złożenie ofert.


(20-02-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 03-02-2015 dotyczące:
ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH.

WYNIKI PRZETARGU

Dziękujemy za złożenie ofert.


(27-01-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 09-01-2015 dotyczące:
ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH, FIZJOTERAPEUTYCZNYCH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

WYNIKI PRZETARGU

Dziękujemy za złożenie ofert.


(21-01-2015) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 14-01-2015 dotyczące:
USŁUGI ORGANIZACYJNEJ DO SZKOLEŃ
Została wybrana oferta Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, Ireneusz Ratuszniak, CDRK, które zaproponowało cenę: 14 575,50 zł.

Dziękujemy za złożenie oferty.


(12-12-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 05-12-2014 dotyczące:
WYNAJMU POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO.
Została wybrana oferta Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. M. Lutra z Wrocławia, które zaproponowało cenę wynajmu miesięcznie: 2 580,00 zł.

Dziękujemy za złożenie oferty.


(12-12-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 04-12-2014 dotyczące:
SAMOCHODU OSOBOWEGO
Została wybrana oferta RASS AMICAR Sp. z o.o. z Wrocławia, firma zaproponowała cenę: 40 050,01 zł.

Dziękujemy za złożenie oferty.


(28-11-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 24-11-2014 dotyczące:
USŁUGI ORGANIZACYJNEJ DO SZKOLEŃ
Została wybrana oferta Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, Ireneusz Ratuszniak, CDRK, które zaproponowało cenę: 1 574,40 zł.

Dziękujemy za złożenie oferty.


(28-11-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 24-11-2014 dotyczące:
DOSTAWY WYPOSAŻENIA POKAZOWEGO NA SZKOLENIA
Została wybrana oferta Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, Ireneusz Ratuszniak, CDRK, które zaproponowało cenę: 3 000,00 zł.

Dziękujemy za złożenie oferty.


(25-11-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 13-11-2014 dotyczące:
OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Została wybrana oferta pana Waldemara Kubaja, który zaproponował cenę: 25 500,00 zł.

Dziękujemy za złożenie oferty.


(24-11-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 13-11-2014 dotyczące:
ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWEGO
Wpłynęła jedna oferta, zgodnie z Wytycznymi MIiR Wykonawca zamówienia nie został wybrany.

Dziękujemy za złożenie oferty.


(24-11-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 13-11-2014 dotyczące:
POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ
Nie wpłynęła żadna oferta, Wykonawca zamówienia nie został wybrany.


(20-10-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 15-10-2014 dotyczące:
WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH.
Została wybrana oferta firmy VIDEODRUK Piotr Pronobis z Wrocławia, która zaproponowała cenę: 7 477,66 zł.

Dziękujemy za złożenie oferty.


(20-10-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 15-10-2014 dotyczące:
WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH.
Została wybrana oferta firmy STUDIO ADVERT TOMASZ PLOCKI z Wrocławia, która zaproponowała cenę: 1 715,85 zł.

Dziękujemy za złożenie oferty.


(13-10-2014) ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 30-09-2014 dotyczące:
USŁUGI WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ I USŁUGI GASTRONOMICZNEJ.
Została wybrana oferta firmy HOTELE DIAMENT S.A., która zaproponowała cenę: 4 548,00 zł.

Dziękujemy za złożenie oferty.

kierownik projektu:

mgr Małgorzata Ostrowska
e-mail: ekumeniczna@op.pl

Biuro projektu:

Ekumeniczna Stacja Opieki
adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

więcej..
więcej..
więcej..