(02-12-2014) Miedzynarodowa konferencja w Warszawie


W dn. 25-26 listopada w Warszawie, odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Zdrowe i Aktywne Starzenie się Społeczeństwa" zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia Norwegii oraz Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia.

Na spotkanie zaproszeni zostali między innymi beneficjenci Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, by mogli zaprezentować realizowane przez siebie projekty.

Podjęliśmy decyzję, o wzięciu udziału w konferencji. Podczas dwudniowych spotkań aktywnie uczestniczyliśmy w sesji plakatowej, prezentując projekt „JESTEŚMY DLA WAS-kompleksowa opieka w domu chorego”

Kluczowym dla konferencji, był temat seniorów, jako istotnej grupy społecznej, która ma ogromne znaczenie w dzisiejszej polityce zdrowotnej, społecznej i gospodarczej wielu krajów.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.zdrowie.gov.pl


kierownik projektu:

mgr Małgorzata Ostrowska
e-mail: ekumeniczna@op.pl

Biuro projektu:

Ekumeniczna Stacja Opieki
adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

więcej..
więcej..
więcej..