(03-02-2015) Szkolenie dla zespołu realizującego wizyty w domu chorego


31 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Modrzewiowej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 odbyło się szkolenie w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG pt. „JESTEŚMY DLA WAS-Kompleksowa opieka w domu chorego” realizowanego przez Ekumeniczną Stację Opieki. W szkoleniu wzięło udział 26 osób: pielęgniarki, fizjoterapeuci i psycholodzy, którzy będą odwiedzać w domu pacjentów zakwalifikowanych do programu.

W czasie spotkania omówiono sposób realizacji zadań w projekcie, zasady współpracy pomiędzy realizatorami poszczególnych zadań oraz sposób dokumentowania przebiegu realizacji tej części projektu.

Uczestnicy otrzymali wzory dokumentacji, jaką będą prowadzili w czasie realizacji projektu oraz ustalono sposoby komunikacji między członkami zespołów współpracujących ze sobą w celu sprawnego planowania i realizowania poszczególnych działań.

Zebrano też oczekiwania realizatorów nt. dodatkowego wyposażenia realizatorów w środki przydatne w realizacji opieki nad chorym w domu.


Galeria
kierownik projektu:

mgr Małgorzata Ostrowska
e-mail: ekumeniczna@op.pl

Biuro projektu:

Ekumeniczna Stacja Opieki
adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

więcej..
więcej..
więcej..