(28-02-2015) Szkolenie dla opiekunów pracujących w domach pomocy społecznej


1. Pielęgnacja osób obłożnie chorych – pozycje ułożeniowe
2. Metody komunikacji z podopiecznym, radzenie sobie z własnymi emocjami w relacji opiekun - podopieczny

28 lutego 2014 roku o godz. 10:00 w Sali Modrzewiowej DCCHP we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 odbyło się szkolenie w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG pt. „JESTEŚMY DLA WAS-Kompleksowa opieka w domu chorego” realizowany przez Ekumeniczną Stację Opieki. W szkoleniu wzięło udział 19 osób, pracujących na stanowisku opiekuna w domach pomocy społecznej, zajmujących się opieką nad osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi.

Spotkanie z rehabilitantem dotyczyło prawidłowego, wygodnego ułożenia, zabezpieczenia przed przykurczami oraz bezpiecznego przemieszczania i zmiany pozycji ciała chorego leżącego w różnych stadiach zaawansowania chorób. Fizjoterapeuta prowadzący spotkanie korygował nieprawidłowości, szczególnie zwracając uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznemu i ochronę opiekuna przed urazami i przeciążeniami w czasie wykonywania czynności opiekuńczych.

Drugą część szkolenia poprowadził psycholog, który omówił na czym polega towarzyszenie w chorobie przewlekłej i w niesprawności wieku podeszłego. Dyskutowano na temat specyfiki zachowania i komunikacji ludzi przewlekle chorych i zależnych od pomocy innych. Na konkretnych przykładach omawiano problemy w komunikacji z podopiecznymi i sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami w sytuacjach trudnych.
kierownik projektu:

mgr Małgorzata Ostrowska
e-mail: ekumeniczna@op.pl

Biuro projektu:

Ekumeniczna Stacja Opieki
adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

więcej..
więcej..
więcej..