Szkolenie dla opiekunów osób przewlekle chorych 21.03.2015


Podstawowe zasady opieki nad osobami przewlekle chorymi w domu

21 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Modrzewiowej DCCHP we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG pt. „JESTEŚMY DLA WAS-Kompleksowa opieka w domu chorego” W szkoleniu wzięło udział 16 osób, zajmujących się opieką nad osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi w domu.

Szkolenie przeprowadziła pielęgniarka z długoletnim doświadczeniem pracująca na co dzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej . Przybliżyła opiekunom-członkom rodzin proces starzenia się organizmu oraz wynikające z tego problemy. Mając na uwadze w/w zmiany omówiono specyfikę zaspokajania potrzeb i opieki dostosowanej do niesprawności i ograniczeń wieku podeszłego.

Duże zainteresowanie uczestników szkolenia wzbudził podkład ułatwiający opiekunowi zmianę pozycji chorego tzw. łatwoślizg, którego zastosowanie uczestnicy szkolenia mogli wypróbować w trakcie ćwiczeń po pokazie.
kierownik projektu:

mgr Małgorzata Ostrowska
e-mail: ekumeniczna@op.pl

Biuro projektu:

Ekumeniczna Stacja Opieki
adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

więcej..
więcej..
więcej..