Szkolenie 30.05.2015r.


Metody komunikacji z pacjentem i jego opiekunami, w tym w relacji pielęgniarka – chory terminalnie

30 maja 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Modrzewiowej DCCHP we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 odbyło się szkolenie w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG pt. „JESTEŚMY DLA WAS-Kompleksowa opieka w domu chorego” realizowanego przez Ekumeniczną Stację Opieki. W szkoleniu wzięło udział 13 osób pracujących z pacjentami w ramach programu oraz prowadzący szkolenie psycholog z doświadczeniem pracy w hospicjum.

W czasie spotkania omówiono metody komunikacji z pacjentem i jego opiekunami, w tym w relacji pielęgniarka – chory terminalnie.

Uznając, że komunikacja to podstawowy element współpracy z podopiecznym i rodziną, uczestnicy na podstawie przypadków z praktyki dyskutowali o relacjach z podopiecznym konfliktowym lub agresywnym, bez dystansu. Poruszono też problem radzenia sobie z bezradnością w obliczu śmierci.

Pomocą dla w/w osób będzie wypracowane przez Instytut Psychologii Zdrowia 12 zaleceń „Jak powinni zajmować się sobą ci, którzy pomagają innym?” oraz pozycja Elizabeth Kübler-Ross – „Rozmowy o śmierci i umieraniu”.
kierownik projektu:

mgr Małgorzata Ostrowska
e-mail: ekumeniczna@op.pl

Biuro projektu:

Ekumeniczna Stacja Opieki
adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

więcej..
więcej..
więcej..