teleporady

dyżur telefoniczny pielęgniarek:

 • porady w zakresie opieki nad osobami starszymi

 • prowadzenie konsultacji dla rodzin/opiekunów osób starszych

 • informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia w opiece

  Porady udzielane są od poniedziałku do piątku


  telefon 661 285 784 w godzinach 11.00-15.00
  telefon 661 477 724 w godzinach 15.00-19.00

 • kierownik projektu:

  mgr Małgorzata Ostrowska
  e-mail: ekumeniczna@op.pl

  Biuro projektu:

  Ekumeniczna Stacja Opieki
  adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

  więcej..
  więcej..
  więcej..