WYPOŻYCZALNIA

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

bezpłatne wypożyczanie sprzętu dla chorych zakwalifikowanych do wizyt domowych.

od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 15.00
telefon 661 285 784

kierownik projektu:

mgr Małgorzata Ostrowska
e-mail: ekumeniczna@op.pl

Biuro projektu:

Ekumeniczna Stacja Opieki
adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

więcej..
więcej..
więcej..