(08-10-2014) ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję otwierającą projekt ”JESTEŚMY DLA WAS – Kompleksowa opieka w domu chorego” dofinansowany z funduszy EOG i funduszy norweskich dotacją w wysokości 1 276 000 zł.

Realizatorem projektu jest Ekumeniczna Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wrocławiu.

W zakresie działań medycznych projekt skierowany jest do osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych. Drugą grupą odbiorców projektu są rodziny/opiekunowie tych osób oraz kadra medyczna, w tym pielęgniarki, rehabilitanci, opiekunowie medyczni, pracownicy pomocy społecznej i osoby związane z opieką nad osobami starszymi.

W ramach projektu przewidziane są szkolenia dla ww. grup oraz opieka pielęgniarska, rehabilitacja i pomoc psychologiczna dla osób starszych. Planowane jest również utworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego. Projekt będzie realizowany do 30-04-2016 roku. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

Na konferencji przedstawione zostaną zasady projektu oraz jego oczekiwane rezultaty.

Starzenie się społeczeństwa jest nieuchronnym trendem, z którym musimy zmierzyć się wszyscy. Naszym celem jest, aby osoba starsza, chora lub niepełnosprawna, mogła możliwie jak najdłużej przebywać w domu, blisko krewnych i przyjaciół, mając jednocześnie zapewnioną niezbędną pomoc instytucjonalną.

Konferencja odbędzie się 29-10-2014 r. w Hotelu DIAMENT przy ul. Muchoborskiej 10 we Wrocławiu.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailem na adres: ekumeniczna@wp.pl lub telefoniczne – nr: 661-285-784.

Zapraszamy!

program konferencji do pobrania
kierownik projektu:

mgr Małgorzata Ostrowska
e-mail: ekumeniczna@op.pl

Biuro projektu:

Ekumeniczna Stacja Opieki
adres: ul. Wysoka 4 53-512 Wrocław

więcej..
więcej..
więcej..